قطار نگاتیو

مجموعه شعر قطار نگاتیو

شاعر علی پورصفری

نشر خوزان

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها