نام همه‌ی ما مرگ است

مجموعه شعر نام همه‌ی ما مرگ است

شاعر سحر یحیی‌پور

نشر دوات معاصر

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها