من کشتی یونانی‌ام در خلیج گیسوی تو

مجموعه شعر من کشتی یونانی‌ام در خلیج گیسوی تو

شاعر پوریا یوسفی کاخکی

نشر ایجاز

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها