زخمی که از زمین به ارث می‌برید

مجموعه شعر زخمی که از زمین به ارث می‌برید

شاعر عطیه عطارزاده

نشر چشمه

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها