بر ویرانه‌های فعل

مجموعه شعر بر ویرانه‌های فعل

شاعر آفاق شوهانی

نشر سیب سرخ

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها