من میز را برای دو نفر می‌چینم

مجموعه شعر من میز را برای دو نفر می‌چینم

شاعر اسماعیل محمدپور

نشر شهرستان ادب

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها