رابطه‌ی برگ‌ها گاهی به هم می‌خورد

مجموعه شعر رابطه‌ی برگ‌ها گاهی به هم می‌خورد

شاعر  منیره پرورش

انتشارات مروارید

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها