تحریرهای دیوانه‌ی باد

مجموعه شعر تحریرهای دیوانه‌ی باد

شاعر حامد سلیمان تبار

انتشارات مانیاهنر

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها