بالی از عقیق، بالی از چخماق

مجموعه شعر بالی از عقیق، بالی از چخماق

شاعر  فوأد نظیری

نشر حرفه هنرمند 

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها