کم‌کم چروک‌های صورتم را می‌شمارم

مجموعه شعر کم‌کم چروک‌های صورتم را می‌شمارم

شاعر الینا نریمان

انتشارات مروارید

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها