دوکتاب، جان می‌دهم از حسرت دیدار...پیچیده پشت سادگی محض

مجموعه شعر دوکتاب، جان می‌دهم از حسرت دیدار...پیچیده پشت سادگی محض

شاعر جواد شجاعی‌فرد

انتشارات دوات معاصر

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها