دوست داشتن اتفاقی نیست

مجموعه شعر دوست داشتن اتفاقی نیست

شاعر مزدک پنجه ای

انتشارات دوات معاصر

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها