تنها همین یک پیراهن آبی

مجموعه شعر تنها همین یک پیراهن آبی

شاعر مهدی اکبری فر

انتشارات دوات معاصر

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها