پس‌مانده‌های ناگوار

مجموعه شعر پس‌مانده‌های ناگوار

شاعر سیدحسین جعفری

نشر حکمت کلمه

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها