به اجبار از تو متنفر خواهم شد

مجموعه شعر به اجبار از تو متنفر خواهم شد

شاعر زهرا بختیاری‌نژاد

انتشارات سرزمین اهورایی

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها