مرحله اول

احمد پوری

احمد پوری زاده‌ی ۱۳۳۲ در تبریز و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی زبانشناسی نوین، نخستین فعالیت‌های ادبی‌اش را با نوشتن داستان کوتاه و چاپ آن‌ در نشریات ادبی از قبیل فردوسی و نگین و رودکی آغاز کرد. بعدها به ترجمه‌ی شعر روی آورد و ترجمه‌هایش از  پابلو نرودا و ناظم حکمت مورد استقبال فراوان قرار گرفت. احمد پوری در کارنامه‌ی ادبی‌اش  بیش از ۳۰ کتاب ترجمه‌ی شعر و چند کتاب ترجمه‌ی رمان و ترجمه‌هایی برای کودکان و نوجوانان دارد.

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها