فرشید فرهمندنیا

فریاد مویرگ‌های کف دست

مجموعه شعر فریاد مویرگ‌های کف دست

شاعر فرشید فرهمندنیا

انتشارات آسنی

چاپ اول ۱۳۹۸

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها