رزا جمالی

اینجا نیروی جاذبه کمتر است

مجموعه شعر اینجا نیروی جاذبه کمتر است

شاعر رزا جمالی

انتشارات مهر و دل

چاپ اول ۱۳۹۸

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها