بی‌خبر از فردای شاعری

مجموعه شعر #بی‌خبر از فردای شاعری

شاعر #علی_کاظمیان

نشر #ایجاز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها