آن‌گونه که دانه‌های انگور

مجموعه شعر #آن‌گونه که دانه‌های انگور

شاعر #مهدی مظاهری

نشر #مروارید

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها