کوی دو سر بن‌بست

مجموعه شعر #کوی دو سر بن‌بست

شاعر #زهره_برقچی

نشر #نوآوران_دانش

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها