کلید چراغ‌ها را از ته خاک زده‌ام

مجموعه شعر #کلید چراغ‌ها را از ته خاک زده‌ام

شاعر #کاوه_بهزادی

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها