قورباغه‌ مأیوس

مجموعه شعر #قورباغه‌ مأیوس

شاعر #مهدی_قنبری

نشر #فصل_پنجم

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها