قدیس دلباخته

مجموعه شعر #قدیس دلباخته

شاعر #محمدمجید سپنتافر

نشر #قناری_دریایی

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها