فصل نو

مجموعه شعر #فصل نو

شاعر #دانیال_آزرده

نشر #مهرودل

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها