سیاره سرگردان

مجموعه شعر #سیاره سرگردان

شاعر #حسین میراحمدی

نشر #آنیما

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها