زنی متولد زمین

مجموعه شعر #زنی متولد زمین

شاعر #مریم_ذوالفقاری

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها