روایت فراموشی

مجموعه شعر #روایت فراموشی

شاعر #رضا_حیرانی

نشر #چشمه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها