رمز عبور بر بال‌هایم

مجموعه شعر #رمز عبور بر بال‌هایم

شاعر #روجا_چمنکار

نشر #نگاه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها