دستم را بده

مجموعه شعر #دستم را بده

شاعر #داوود جمالی

نشر #ایهام

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها