در جریان سازی حروف باران

مجموعه شعر #در جریان سازی حروف باران

شاعر #شهرام فروغی‌مهر

نشر #کتاب_هرمز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها