خوشا یک ادراک

مجموعه شعر #خوشا یک ادراک

شاعر #یدالله مفتون امینی

نشر #سرزمین_اهورایی

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها