خواب‌هایت را امضا کن

مجموعه شعر #خواب‌هایت را امضا کن

شاعر #محمد مصدق

نشر #ترنجستان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها