خواب بنفش

مجموعه شعر #خواب بنفش

شاعر #ناهید نصیری

نشر #ایجاز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها