جهان‌های موازی

مجموعه شعر #جهان‌های موازی

شاعر #میثم فلک‌ناز

نشر #مروارید

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها