تو مگر تا کدام نقطه

مجموعه شعر #تو_مگر_تا_کدام_نقطه

شاعر #ابوالفضل_پاشا

نشر #ترنجستان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌ دوره جایزه ‌شعر‌ شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها