تداعی آزاد

مجموعه شعر #تداعی آزاد

شاعر #لیلا بیگی‌نژاد

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها