پوخه‌های برف

مجموعه شعر #پوخه‌های برف

شاعر #سعید_ابوطالبی

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها