پرهیب

مجموعه شعر #پرهیب

شاعر #آنژیلا_عطایی

نشر #مروارید

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها