پروانه‌ای زیر پوست

مجموعه شعر #پروانه‌ای زیر پوست

شاعر #نیلوفر_شریفی

نشر #چشمه

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها