پرنده‌ها دروغ نمی‌گویند

مجموعه شعر #پرنده‌ها دروغ نمی‌گویند

شاعر #اسفندیار نظر

نشر #ترنجستان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها