بیا قراری برای سکوت بگذاریم

مجموعه شعر #بیا قراری برای سکوت بگذاریم

شاعر #ساغر_شفیعی

نشر #ایهام

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها