باب ابتلا

مجموعه شعر #باب ابتلا

شاعر #اسماعیل_مهرانفر

نشر #افراز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها