ایستگاه بعدی

مجموعه شعر #ایستگاه بعدی

شاعر #مریم خدادادی‌لو

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها