ازهای است

مجموعه شعر #ازهای است

شاعر #سریا داودی حموله

نشر #مهر و دل

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها