ارغوانی در قلبم

مجموعه شعر #ارغوانی در قلبم

شاعر #فاطمه_فردوسی

نشر #کتاب_هرمز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها