احتمالا آرامم

مجموعه شعر #احتمالا آرامم

شاعر #خوشه رحمانی

نشر #فصل_پنجم

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها