آدولف دیگری زاده شد

مجموعه شعر #آدولف دیگری زاده شد

شاعر #رضاحامی‌پور

نشر #افراز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها