نیش

مجموعه شعر #نیش

شاعر #محمدرضا رحیمی (م. رضا ملکشاه)

نشر #سیب سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها