عبور از مه

مجموعه شعر #عبور از مه

شاعر #سید مهدی نژاد هاشمی

نشر #تیماج

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها